මේකෙන් කරන්නේ පරිගණකයක Keyboard එක Record කරන එක.ඒ කිව්වේ මේ soft එක PC එකට දැම්මහම අපිට දැනෙන් නැතුව අපි Keyboard එකෙන් Input කරන ඔක්කොම දේවල් Record කරන්න පුලුවන්.මේක 1MB වගේ.ඒ නිසා run වෙනවා කියලා PC එකේ වැඩකරන කෙනාටවත් දැනෙන් නෑ.

මේක අපේ බුවෙක්ගේ PC එකට දැම්මොත් කොහොමද ? 😂😂

Keyboard එකෙන් Input කරන ඔක්කොම දේවල් අපිට ගන්න පුලුවන්..පහලින් Download කරගන්න 


Post a Comment

 
Top